Normeringsvergadering

Scholen in het voortgezet onderwijs vervullen ’n veelheid aan functies. Van de gelegitimeerde hangplek tot toegangspoort naar vervolgstudie en beroep. Docenten engageren zich met leervragen van hun leerlingen en hebben tegelijkertijd oog voor de landelijk vastgestelde examenprogramma’s. School- en centrale examens beogen balans aan te brengen tussen schoolspecifiek onderwijs en omnivalentie van de behaalde resultaten. […]

The Singularity University in #040

Aanvankelijk dacht ik nog dat het om een kerkgenootschap ging. Je leest wel vaker over initiatieven in de USA die het midden houden tussen ideologische bevlogenheid, religieuze spiritualiteit en ’n vleugje wetenschappelijke saus. Maar toen de burgemeester ons, Eindhovenaren, ervan probeerde te overtuigen dat we hier te maken hebben met een heel bijzonder initiatief, werd […]

Laptopdokter op school?Dan eerst breedband tot aan de voordeur!

Meer gepersonaliseerd leren van leerlingen veronderstelt een rijk didactisch repertoire bij leraren. Eigenaarschap van het curriculum bij diezelfde docenten is daarbij een voorwaarde. Beschikking over een veelheid aan leermiddelen is dan een must. ICT kan daarbij zeer ondersteunend zijn. Het verruimt bovendien de mogelijkheden tot plaats- en tijdonafhankelijk leren. Kortom, je zou denken: de wondere […]

De Klasse(n)staat van het Onderwijs

Eens per jaar zet de Onderwijsinspectie de deuren van het toezicht wagenwijd open. Vandaag was het weer zover. Gans OnderwijsNederland wordt uitgenodigd kennis te nemen van de bevindingen die de dames en heren inspecteurs hebben verzameld. Constateringen, trends, cijfermateriaal, alles netjes bijeen en voorzien van ’n gedegen toelichting. Enkele hoofdlijnen worden extra scherp over het […]