Onderwijs met overtuiging sinds 1916

Het is bijna zover: op 5 september a.s. bestaat de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 100 jaar. In Bergen op Zoom startte op die datum exact ’n eeuw geleden de eerste ‘OMO-school’. En ’n dag later werden de eerste leerlingen verwelkomd in Waalwijk: de tweede school opende de poort. En in de jaren daarna zouden er […]

salarisrondes en het lerarentekort

Volgens @tonvanhaperen lossen we het lerarentekort op door er ’n paar flinke salarisrondes tegenaan te gooien. Schakel daarenboven de schoolbesturen uit als geldverdelers binnen het voortgezet onderwijs en klaar is Kees. Onderwijspersoneelsbeleid is een nationale aangelegenheid en daarvoor dien je de minster aansprakelijk en verantwoordelijk te houden. Dat laat je niet zo maar over aan […]

Op ms. Bep Glasius is er geen terreurdreiging…..

Al stampend en puffend komt ’t motorschip (ms.) op gang:Stavoren-Enkhuizen vv. Aan boord wandelaars,fietsers, andersoortig volk en ik. Onderweg van Friesland naar Holland en sommigen ook weer terug.  Trouwens,maar dit terzijde, gisteren heb ik me hier nog laten vertellen dat ’t allemaal anders zou zijn gelopen als de Friezen hun macht en invloed hadden behouden. […]

Normeringsvergadering

Scholen in het voortgezet onderwijs vervullen ’n veelheid aan functies. Van de gelegitimeerde hangplek tot toegangspoort naar vervolgstudie en beroep. Docenten engageren zich met leervragen van hun leerlingen en hebben tegelijkertijd oog voor de landelijk vastgestelde examenprogramma’s. School- en centrale examens beogen balans aan te brengen tussen schoolspecifiek onderwijs en omnivalentie van de behaalde resultaten. […]

Hoezo:’jaarlijks twee eindexamens’?

‘…Het was een leuk mediamomentje voor meneer Hendrikse…’ schreef iemand. En ’n ander kwetterde: ‘….Directeur van WC-eend houdt pleidooi voor twee schoonmaakbeurten per dag…’. Zo verging ’t me van de week naar aanleiding van een interview in het dagblad Trouw. Aanleiding vormde mijn suggestie om grondig na te denken over meerdere examenperiodes tijdens het schooljaar. Geen […]