Perspectieven voor schoolbestuurders

drie onderwerpen, voor mij uit het hart gegrepen, als aandachtspunten voor schoolbestuurders #onderwijs2032 #gepersonaliseerdLeren #ICTindeKlas

Maatwerkdiploma

Waarom zou ’n weldenkend mens nou bezwaren kunnen hebben tegen een ‘Maatwerkdiploma’ in het Voortgezet Onderwijs? De gedachte is sympathiek: afsluiting van je schoolloopbaan met ’n papier dat niet enkel een alom gerespecteerd civiel effect afdwingt, kort gezegd: je kunt er van alles mee. Maar wat zou ’t mooi zijn indien dat document helemaal opgebouwd […]