Laptopdokter op school?Dan eerst breedband tot aan de voordeur!

Meer gepersonaliseerd leren van leerlingen veronderstelt een rijk didactisch repertoire bij leraren. Eigenaarschap van het curriculum bij diezelfde docenten is daarbij een voorwaarde. Beschikking over een veelheid aan leermiddelen is dan een must. ICT kan daarbij zeer ondersteunend zijn. Het verruimt bovendien de mogelijkheden tot plaats- en tijdonafhankelijk leren. Kortom, je zou denken: de wondere […]

De Klasse(n)staat van het Onderwijs

Eens per jaar zet de Onderwijsinspectie de deuren van het toezicht wagenwijd open. Vandaag was het weer zover. Gans OnderwijsNederland wordt uitgenodigd kennis te nemen van de bevindingen die de dames en heren inspecteurs hebben verzameld. Constateringen, trends, cijfermateriaal, alles netjes bijeen en voorzien van ’n gedegen toelichting. Enkele hoofdlijnen worden extra scherp over het […]

150 jaar #staatsexamensVO : maatwerk avant la lettre!

Het lijkt niet eens zò lang, maar toch is 150 jaar in onderwijsontwikkelingsland ’n behoorlijke tijdspanne. Staatsexamens waren er al làng voordat ook maar iemand had bedacht om in ons land algemeen breed toegankelijk voortgezet onderwijs in te richten. Tot op de dag van vandaag maakten vele generaties gebruik van de mogelijkheden die het staatsexamen […]

De Examensecretaris

Het Voortgezet Onderwijs kent sinds enkele jaren een vereniging van eindexamensecretarissen, genaamd PLEXS. Niks spectaculairs, wel een belangrijke stap in de versterking van de keten waar direct betrokkenen bij toetsen en examens elkaar ontmoeten. Opmerkelijk is het wel: we kennen al zò lang centrale examens. Dat nu pas een ècht landelijk netwerk van deze sleutelfiguren […]