…Dat gaat naar de #NOT2017 toe……

Tot en met morgen kunt u er nog heen: de tweejaarlijkse toogweek van het onderwijs. In de Utrechtse Jaarbeurshallen verzamelt zich onderwijsNederland voor’n dagje shoppen zonder dat ’t al teveel kost. Bij de ingang vervoegen zich hordes studenten van PABO’s en lerarenopleidingen al giechelend bij de garderobes. Als was ’t tijdens ’n schoolreisje verkneukelen ze […]

VMBO in Stratum heeft recht op eigen gymaccommodatie !

Het is u ongetwijfeld ontgaan, maar intussen wordt al er zo’n 15 (!) jaar gebakkeleid over de sportvoorziening van twee VMBO-scholen in Eindhoven-Zuid. De verantwoordelijke wethouder, enkele jaren geleden ingevlogen vanuit de stad Groningen, verklaart vandaag met droge ogen in het Eindhovens Dagblad dat ze er rekening mee houdt dat ‘partijen’ het de komende maanden […]

Als de rector lacht, dan lacht de school

Onlangs was ik bij het afscheid van een rector die negen jaar aan de school verbonden was geweest. Naar de hoofdingang van het schoolgebouw lag een uitnodigende blauwe(!) loper, omzoomd door sierlijke hekjes. In de hal stonden conrectoren in hun beste pak gereed om gasten te verwelkomen. Koffie en gebak werd geserveerd. Hulptroepen leerlingen liepen […]

Onderwijs met overtuiging sinds 1916

Het is bijna zover: op 5 september a.s. bestaat de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 100 jaar. In Bergen op Zoom startte op die datum exact ’n eeuw geleden de eerste ‘OMO-school’. En ’n dag later werden de eerste leerlingen verwelkomd in Waalwijk: de tweede school opende de poort. En in de jaren daarna zouden er […]

Normeringsvergadering

Scholen in het voortgezet onderwijs vervullen ’n veelheid aan functies. Van de gelegitimeerde hangplek tot toegangspoort naar vervolgstudie en beroep. Docenten engageren zich met leervragen van hun leerlingen en hebben tegelijkertijd oog voor de landelijk vastgestelde examenprogramma’s. School- en centrale examens beogen balans aan te brengen tussen schoolspecifiek onderwijs en omnivalentie van de behaalde resultaten. […]