de Bieb,enige plek waar iedereen altijd welkom is: huiskamer van de stad!

Gemeenteraad: kom op voor de #bieb : enige vrij toegankelijke huiskamer èn vrijplaats in de stad!

Advertenties

Laptopdokter op school?Dan eerst breedband tot aan de voordeur!

Meer gepersonaliseerd leren van leerlingen veronderstelt een rijk didactisch repertoire bij leraren. Eigenaarschap van het curriculum bij diezelfde docenten is daarbij een voorwaarde. Beschikking over een veelheid aan leermiddelen is dan een must. ICT kan daarbij zeer ondersteunend zijn. Het verruimt bovendien de mogelijkheden tot plaats- en tijdonafhankelijk leren. Kortom, je zou denken: de wondere […]

Cartridges en paperclips……..

Onlangs was ik nog bij wijlen V&D: drie dagen voor het definitieve einde van deze winkel, ooit mentaal eigendom van de gegoede middenstand en burgerij. Ik voelde me er altijd thuis en kocht er de laatste decennia te weinig. Destijds overwoog ik een loopbaan binnen dit concern: het was vertrouwd, degelijk en modern(!). Voor zegge […]