Normeringsvergadering

Scholen in het voortgezet onderwijs vervullen ’n veelheid aan functies. Van de gelegitimeerde hangplek tot toegangspoort naar vervolgstudie en beroep. Docenten engageren zich met leervragen van hun leerlingen en hebben tegelijkertijd oog voor de landelijk vastgestelde examenprogramma’s. School- en centrale examens beogen balans aan te brengen tussen schoolspecifiek onderwijs en omnivalentie van de behaalde resultaten. […]

De Klasse(n)staat van het Onderwijs

Eens per jaar zet de Onderwijsinspectie de deuren van het toezicht wagenwijd open. Vandaag was het weer zover. Gans OnderwijsNederland wordt uitgenodigd kennis te nemen van de bevindingen die de dames en heren inspecteurs hebben verzameld. Constateringen, trends, cijfermateriaal, alles netjes bijeen en voorzien van ’n gedegen toelichting. Enkele hoofdlijnen worden extra scherp over het […]