Vanaf de Hovenring op E52.nl

Op deze site is het de laatste maanden behoorlijk rustig geworden. Wat wil je: ik kan mijn schrijfsels gelukkig maar één keer kwijt. En sinds kort is dat op #E52 ‘…een onafhankelijk journalistiek platform dat zich richt op (duurzame) innovatie, de economie van innovatie en de manier waarop dat geheel is ingebed in de Brainport […]

…Dat gaat naar de #NOT2017 toe……

Tot en met morgen kunt u er nog heen: de tweejaarlijkse toogweek van het onderwijs. In de Utrechtse Jaarbeurshallen verzamelt zich onderwijsNederland voor’n dagje shoppen zonder dat ’t al teveel kost. Bij de ingang vervoegen zich hordes studenten van PABO’s en lerarenopleidingen al giechelend bij de garderobes. Als was ’t tijdens ’n schoolreisje verkneukelen ze […]

Blue Monday

In de trein was ’t vanmorgen vroeg al doodstil. Vandaag de dag is dat wel vaker het geval, maar vanmorgen hing er wel ’n heel weldadige rust in de coupés. Je zou ’n speld kunnen horen vallen. Zou ’t zijn dat Blue Monday werkelijk als nationale depridag ingang gevonden heeft? Ik was er me gisteravond […]

Beste Wensen

Tot voor enkele jaren was ik verklaard deelnemer aan Nieuwjaarsbijeenkomsten. Beroepsmatig, of omdat ik vond dat ik ’t moest doen, of gewoon voor de ‘leut’. De ontmoeting met deze en gene tijdens de koude en vaak onaangenaam win(t)derige januarimaand deed me deugd. Het geeft je ’n opsteker. Inmiddels ben ik nagenoeg geheel verlost van dit […]

VMBO in Stratum heeft recht op eigen gymaccommodatie !

Het is u ongetwijfeld ontgaan, maar intussen wordt al er zo’n 15 (!) jaar gebakkeleid over de sportvoorziening van twee VMBO-scholen in Eindhoven-Zuid. De verantwoordelijke wethouder, enkele jaren geleden ingevlogen vanuit de stad Groningen, verklaart vandaag met droge ogen in het Eindhovens Dagblad dat ze er rekening mee houdt dat ‘partijen’ het de komende maanden […]

Als de rector lacht, dan lacht de school

Onlangs was ik bij het afscheid van een rector die negen jaar aan de school verbonden was geweest. Naar de hoofdingang van het schoolgebouw lag een uitnodigende blauwe(!) loper, omzoomd door sierlijke hekjes. In de hal stonden conrectoren in hun beste pak gereed om gasten te verwelkomen. Koffie en gebak werd geserveerd. Hulptroepen leerlingen liepen […]