Leerkracht groep 8: je zult de verantwoordelijkheid maar dragen!

Nog maar weer ‘ns is bevestigd wat we al lang wisten: kansenongelijkheid in het funderend onderwijs neemt niet af. Integendeel.
De staatssecretaris schrijft het aan de Kamer in klipklare taal. ’n Dubbeltje dat nog maar steeds geen kwartje wordt.
En toch mag je aannemen dat leerkrachten in het primair onderwijs het beste voor hebben met hun leerlingen. Geen opzettelijk lager advies bij vertrek naar het VO. Integendeel. Er moeten andere oorzaken zijn waarom sociaal milieu en kansenongelijkheid in het VO, zo nauw verweven zijn. Ook de onderwijsinspectie wees er vorig jaar al op dat instroomadvies en studiesucces niet een-op-een matchen.

De VOraad bepleit een tweede schoolloopbaanadvies aan het einde van het tweede leerjaar in het VO. Oude wijn in een nieuwe zak. Bovendien: ’n beetje school houdt de eerste twee leerjaren de vorderingen van de jonge pupillen toch goed in de gaten!? Bijsturing door op- of afstroom is dan immers nog mogelijk. Een extra advies voegt daaraan niet echt iets nieuws toe. Trouwens: hoe had de VOraad gedacht om de leden daartoe te verplichten? Goedbedoeld dus de suggestie vanuit de VOraad, maar geen panacee.

De scholen kun je weeffouten in het onderwijsbestel niet aanrekenen. Opportunistisch gedrag heeft er de afgelopen decennia toe geleid dat er steeds minder scholen beschikken over een meerjarige geïntegreerde brugperiode. Categoraal onderwijs is in, homogenisering van groepen is veilig. In weerwil van de onderwijsstelsels in vele landen om ons heen lukt ’t hier perfect om een bijna perfide overgangsstructuur van PO naar VO in stand te houden. Sterker nog, om de kansenongelijkheid te laten toenemen. Vernietiging van menselijk kapitaal, verdriet en inefficiënt gebruik van middelen zijn het gevolg.

De komende kabinetsformatie biedt een mooi moment om de bakens te verzetten: uitstel van studie- en beroepskeuze bovenaan de onderwijsagenda zou ik zeggen. En werken naar een echte , dat wil zeggen structureel verankerde brede brugperiode in het VO. Minder ingewikkeld dan het lijkt, maar slechts realiseerbaar bij voldoende politieke moed. Daaraan ontbreekt ’t als je naar de verkiezingsprogramma’s kijkt.
Het zal er wel weer niet van komen: doorgaan op de ingeslagen weg ligt eerder voor de hand. ’n Kritisch inspectierapport, ’n waarschuwing van de staatsecretaris en ’n simpele suggestie van de VOraad ten spijt.

Je zult maar leerkracht in groep 8 zijn: de oprechte druk van ouders weerstaan, meer categoraal moeten adviseren bij gebrek aan brede alternatieven, hopen dat het VO de klus netjes zal klaren en vooral ook je eigen gezag en geloofwaardigheid in stand houden. Het is me nogal ’n verantwoordelijkheid. Jammer dat er zo weinig maatschappelijke steun is om daaraan een passender invulling te geven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s