salarisrondes en het lerarentekort

Volgens @tonvanhaperen lossen we het lerarentekort op door er ’n paar flinke salarisrondes tegenaan te gooien. Schakel daarenboven de schoolbesturen uit als geldverdelers binnen het voortgezet onderwijs en klaar is Kees. Onderwijspersoneelsbeleid is een nationale aangelegenheid en daarvoor dien je de minster aansprakelijk en verantwoordelijk te houden. Dat laat je niet zo maar over aan partijen van werkgevers en werknemers. Zo ongeveer luidde de stelling van de bekende columnist in @nieuwsuur gisteravond.

Hij ziet ’t op z’n eigen school dat ’t anders moet: wel zonnepanelen op ’t dak, maar klassensplitsing in mavo2, ho maar! Groepen van 32 leerlingen zijn geen uitzondering. Hhumm….: categorie vergelijking appels met peren!?
Maken schoolbesturen er ’n potje van en kun je deze instanties dus het lerarentekort aanrekenen? Het lijkt me ’n simplificatie van de eerste orde.

Al decennialang wordt er bij tijd en wijle opnieuw de aandacht gevraagd voor het dreigende lerarentekort, met name in de B-vakken. Ernstig, zoveel is wel zeker. De welvaart in ons land is in belangrijke gebaseerd op een kenniseconomie. Met onvoldoende gekwalificeerde leraren in huis komt dat vanzelf ’n keer tot ’n slecht einde. Ook onze plek in de top-10 van best presterende onderwijslanden ter wereld staat stevig onder druk. Dat er werk aan de winkel is, daarvan hoeven we elkaar niet te overtuigen.
De vinger wijzen naar èèn specifieke groep, in dit geval de schoolbesturen, is zeer contraproductief.

De wijze waarop @arjanvandermeij in @Nieuwsuur het belang, de schoonheid en de ontplooiingsmogelijkheden binnen het ambt van leraar over het voetlicht bracht, spreekt mij veel meer aan. Leraren die inspireren leveren een essentiële bijdrage aan de versterking van het beroepsbeeld. En dat deed van der Meij. Voorbeeldgedrag, professionaliteit en aanstekelijk enthousiasme leiden tot belangstelling bij leerlingen. Voor de docent in kwestie, voor ’t vak dat aangeboden wordt en misschien ook voor de studie- en loopbaanmogelijkheden die dat op termijn voor die leerlingen biedt. Goed voorbeeldgedrag is fundamenteel, en toch niet genoeg. De omgeving en condities waaronder de professie van leraar wordt uitgeoefend zijn minstens zo belangrijk. Prima  geoutilleerde lokalen en studieruimtes, moderne leeromgevingen, felxibiliteit en maatwerk in het aanbod, teamwork en vooral ook teamspirit! Het zijn randvoorwaarden die de school meer tot vindplaats maken. ’n Plek die dan ook meer tot de verbeelding spreekt van 15- tot 18 jarigen. Alhoewel we dat laatste ook weer niet moeten romantiseren: leerlingen komen vooral ook voor elkaar naar school. De droom van ooit een beroepsmatige carrière in zo’n omgeving is echt niet vanzelfsprekend.
Docenten als van der Meij helpen de aantrekkelijkheid van het ambt te vergroten. Schoolbesturen kunnen aangesproken worden op het creëeren van nog betere leer-en werkomgevingen. Salarisrondes kunnen daar zomaar òòk toe behoren: niks mis mee!

Van Haperen verwacht kennelijk dat een bovenbestuurlijke aanpak op nationaal niveau tot meer resultaat zal leiden. Ik niet. De financiële reserves waarover schoolbesturen zouden beschikken als vrij inzetbaar geld, zijn noodzakelijk met het oog op toekomstige verplichtingen. Op nationaal niveau kan dat niet leiden tot ’n ander bestedingspatroon, anders dan dat het meer gecollectiveerd, gedirigeerd en veralgemeniseerd wordt.
En dat willen we gelukkig niet in NL. Ons onderwijsstelsel voorziet in een plurifom aanbod op duidelijk geprofileerde scholen. Opdat er wat te kiezen blijft. Bijvoorbeeld voor ’n school waar leraren dagelijks doende zijn met de positieve versterking van het beroepsbeeld. En dat maken zij waar samen met hun bestuur. Dat samenspel mag de minister voorwaardelijk financieren. ’n Mooi evenwicht waar publieke en private belangen elkaar zichtbaar raken. En dat kan zomaar ook helpen bij de verdere terugdringing van het tekort aan leraren.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s