Hoezo:’jaarlijks twee eindexamens’?

‘…Het was een leuk mediamomentje voor meneer Hendrikse…’ schreef iemand. En ’n ander kwetterde: ‘….Directeur van WC-eend houdt pleidooi voor twee schoonmaakbeurten per dag…’.

Zo verging ’t me van de week naar aanleiding van een interview in het dagblad Trouw. Aanleiding vormde mijn suggestie om grondig na te denken over meerdere examenperiodes tijdens het schooljaar. Geen origineel idee, wel een dat nauw aansluit bij recente discussies over meer maatwerk en gepersonaliseerd leren in het Voortgezet Onderwijs.
Zonder complexe stelselwijzigingen de organisatie van het onderwijs vernieuwen in het belang van leerlingen, dat zou mooi zijn. Stelselaanpassingen zijn immers niet populair in Nederland.

Het lijkt overigens gemakkelijker dan het is: meerdere gelijkwaardige examenperiodes. Er dienen voldoende examens/items/opgaven beschikbaar te zijn. De geheimhouding/privacy dient gewaarborgd. Twee keer per jaar alle gymzalen uit de roulatie ten koste van alle overige leerlingen? Ik dacht ’t niet!
Meer digitaal dan? Dat kan, maar over de condities waaronder moet toch nog ’n heleboel gezegd en besloten worden. Wanneer en door wie wordt bepaald welke leerlingen tijdens de eerste dan wel tijdens ’n tweede periode deelnemen en voor welke vakken?
De enigszins vergelijkbare pilot tijdens het vorige decennium was geen succes: duur, veel organisatielast voor scholen en verhoudingsgewijs weinig gebruikt. Wel goed om van te leren!
En hebben we ook niet nog meer dan genoeg voor de hand liggende uitdagingen : ‘voldoendes meenemen bij zakken’, ‘gezakten uitdagen met extra vak of hoger niveau’ en ‘gespreid examen in voorexamenjaar’. Om er zo maar ‘ns ’n paar te noemen.
Meer dan voldoende ‘gejamaar’ om in stelling te brengen dus.

Het project #onderwijs2032 dat Staatssecretaris Dekker in gang heeft gezet biedt evenwel mooie en gedragen perspectieven om tot vernieuwing van het curriculum te komen. Ook idealen rondom meer gepersonaliseerd leren krijgen als vanzelf meer en meer een plek in de school van morgen. De #VOraad houdt krachtige pleidooien tot meer maatwerk en krijgt daarbij steun vanuit primair- en vervolgonderwijs.
Toetsing en afsluiting zijn onlosmakelijk verbonden met de schoolloopbaan van leerlingen. Het eindexamen vormt de ultieme bekroning. Het is derhalve een substantieel onderwerp binnen welk onderwijsvernieuwingsthema dan ook. Twee examenperiodes biedt wellicht mogelijkheden. Onderzoeken dus en vervolgens goede afwegingen maken.Dat gaat verder dan mediamomentjes en WC-eenden. 

Onderwijs anno 2032 dient bij de tijd en uitdagend te blijven, en vooral ook met wapperende vlaggen aan de gevel, in voor-of najaar. Of niet dan? Het waren trouwens de universiteiten die in het verleden de indeling van het studiejaar in twee semesters als zaligmakend beschouwden! Kortom:wat let ons….:-)image

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s