Laptopdokter op school?Dan eerst breedband tot aan de voordeur!

Meer gepersonaliseerd leren van leerlingen veronderstelt een rijk didactisch repertoire bij leraren. Eigenaarschap van het curriculum bij diezelfde docenten is daarbij een voorwaarde. Beschikking over een veelheid aan leermiddelen is dan een must. ICT kan daarbij zeer ondersteunend zijn. Het verruimt bovendien de mogelijkheden tot plaats- en tijdonafhankelijk leren. Kortom, je zou denken: de wondere en perspectiefrijke wereld van #onderwijs2032 ligt aan onze voeten. ’t Balletje hoeft enkel nog ingekopt te worden.
Totdat vanmorgen mijn woordenschat plotsklaps verrijkt werd met de laptopdokter. ’n Specialisme dat me nog niet eerder was geworden. In het enthousiasme om mijn onderwijsvernieuwende betoog met volle kracht verder op stoom te brengen, werd ik dus abrupt onderbroken.

Veel scholen hebben de afgelopen jaren zogenaamde laptopklassen geïntroduceerd. Groepen leerlingen worden vanuit min of meer uitgekristalliseerde concepten het nieuwe leren ingeduwd. Leraren ontwikkelen zich mee….. En daarbij wil dan nog wel ’ns iets mis gaan.
Interne infrastructuur niet op orde, geen adequate ondersteuning bij acute ICT-problemen tijdens de les, studielandschappen met veel ICT in plaats van de traditionele leslokalen maar zonder adequaat rooster. Het zijn enkele van de herkenbare worstelingen waarmee scholen te maken hebben tijdens de dagelijkse gang van zaken.

Leerlingen nemen enthousiast laptops mee naar school. Met rugzak en al verdwijnen die in opbergrekken op die momenten tijdens de schooldag waarop de top niet gebruikt wordt. Onverlaten stoten per ongeluk tegen het rek, rugzakken op de grond, laptops beschadigd. En daar komt ie dan: hopelijk weet de laptopdokter dan raad…! Dat schijnt in de praktijk toch ook vaak ’n doorverwijzing te worden. Ontevredenheid alom! ‘..Laat die laptops toch afgesloten op school…’ etc…

Tezelfdertijd doen docenten verslag van de vorderingen van het meer gepersonaliseerde leren van hun leerlingen in het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem. Ouders hebben daar thuis inzage in en constateren vertwijfeld dat niet àlle docenten trouw de invoer in dat systeem verzorgen. Ouders maken screenshots van de digitaal gepubliceerde resultaten van hun kinderen. Gedoe tussen school en ouders over validering geautomatiseerde leerlinginformatie.
Het device als symbolische drager van bezongen en geprezen onderwijsvernieuwing, ’t kan zomaar ’n hoop nieuwe problemen met zich meebrengen. En dat steekt. In de wetenschap dat alle betrokkenen van goede wil en vol goede moed zijn om het onderwijs aan de maat en bij de tijd te doen zijn.

Op een vraag van beleidsmakers wat er in het regeerakkoord moeten komen te staan als het gaat om ICT, heb ik een eenvoudig antwoord gegeven: infra op orde. Beschouw ICT als nutsvoorziening en zorg ervoor dat àlle schoolgebouwen in het PO en VO voorzien worden van breedband. Op elke school voor funderend onderwijs in NL wifi ‘uit de muur’.
Vraagstukken over deskundigheid van docenten, bereidheid tot investeren in devices door ouders, beschikbaarheid van adequaat digitaal leermateriaal en voldoende èchte dan wel virtuele laptopdokters, zullen tot aanvaardbare proporties worden teruggebracht.

’n Deltaplan voor de IT-infra tot aan de schoolvoordeur en uitgevoerd vòòr 2021. Het gaat ons helpen, zeker in het perspectief van #onderwijs2032 .
Tot de voordeur alles op orde: geen excuses meer om het daarachter te laten versloffen met welke ‘kip-ei-discussie’ dan ook. Laptopdokters kunnen dan ècht aan de slag.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s