De Examensecretaris

Het Voortgezet Onderwijs kent sinds enkele jaren een vereniging van eindexamensecretarissen, genaamd PLEXS. Niks spectaculairs, wel een belangrijke stap in de versterking van de keten waar direct betrokkenen bij toetsen en examens elkaar ontmoeten.

Opmerkelijk is het wel: we kennen al zò lang centrale examens. Dat nu pas een ècht landelijk netwerk van deze sleutelfiguren in de scholen is gemaakt, geeft te denken. Zij zijn het immers die  jaar in jaar uit, reeds decennialang achter de schermen zorgdragen voor een vlekkeloos verloop van de examens. Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat docenten en leerlingen precies weten wat er van hen verlangd wordt tijdens een de meest zenuwslopende ‘operaties’ tijdens het schooljaar. Dat mag ook verwacht en gehoopt worden, totdat er kinkjes in de examenkabel op school ontstaan. Dan is de examensecretaris vraagbaak,regelaar,beslissingsmaker,steunpilaar,formeel aanspreekpunt en vooral luisteraar waarbij aan empathie hoge eisen worden gesteld.

Ik was te gast bij de vereniging tijdens het jaarcongres: vele honderden leden oriënteerden zich op ontwikkelingen die de komende jaren de scholen in meer of mindere mate zullen beïnvloeden bij de opstelling van jaaragenda/roosters/beleidsplannen, maar vooral in het scheppen van nog meer mogelijkheden voor leerlingen.
Examens zijn in belangrijke mate bepalend voor studie-en loopbaanmogelijkheden van de jongelieden op onze scholen. Het alom geroemde civiel effect van diploma’s staat als een huis in het Nederlandse onderwijsbestel. Verbetermogelijkheden worden o.m. gezocht in meer personalisering, betere aansluiting op vervolgonderwijs, eigentijdse curricula en versterking diagnostische functies van toetsen. Schoolexamen en centraal examen scheppen een mooie balans tussen schoolprofiel en landelijk bepaalde eindtermen.
De secretarissen hielden zich tijdens hun congres intensief bezig met onderwerpen zoals ‘de beroepsgerichte profielen in het VMBO’, ‘ protocollen’ en ‘examenrendement’. Maar ook ‘logistieke processen’ en ‘rekentoetsen’ kwamen aan de orde. Geen onderwerpen waar de gemiddelde schoolbetrokkene van wakker ligt. Maar wèl en bovenal thema’s die van grote betekenis zijn voor profiel èn succes van scholen.

Je staat er weinig bij stil, en dat is misschien ook maar goed`; de ‘ verkeersregelaars’ van het examenproces hechten over het algemeen aan een goed verloop met zo min mogelijk verstoringen of conflicten. Zij opereren op de achtergrond en zijn content als de organisatie ‘staat’ als ’n huis. Het veronderstelt veel kennis en deskundigheid, en toch ook steeds weer het vermogen om het belang van leerlingen ècht in het oog houden. Dat doen ze met verve, zo bleek tijdens het congres ook weer getuige de passie waarmee ze over ‘hun’ kandidaten spreken. Chapeau!

Het seizoen is weer begonnen. Aan vele keukentafels wordt reikhalzend uitgezien naar de successen van zonen,dochters, neven, nichten en kleinkinderen. Vele vlaggen zullen hopelijk wapperen in juni. Ook ’n beetje voor de secretaris zou ik zeggen, Hij (m/v) is het immers die als ‘opperfacilitator’ fungeerde in de richting van de nationaal gevierde afzwaaidag van de vele schoolverlaters.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s