Vrijheidsidealen in de Lage Landen aan de Zee #JeSuis

Ooit verbeeldde ik me, als toenmalig docent Maatschappijleer, definitief afgerekend te hebben met de ‘oude tijd’. Burgerlijkheid, intolerantie, gebrek aan kritische zin, ongelijkwaardigheid van mensen: we waren doende met het definitief afscheid nemen van veel truttigheid die het samenleven van mensen had gebracht. Leerlingen leerden we om met de blik naar buiten gericht te zijn, […]

150 jaar #staatsexamensVO : maatwerk avant la lettre!

Het lijkt niet eens zò lang, maar toch is 150 jaar in onderwijsontwikkelingsland ’n behoorlijke tijdspanne. Staatsexamens waren er al làng voordat ook maar iemand had bedacht om in ons land algemeen breed toegankelijk voortgezet onderwijs in te richten. Tot op de dag van vandaag maakten vele generaties gebruik van de mogelijkheden die het staatsexamen […]

De Examensecretaris

Het Voortgezet Onderwijs kent sinds enkele jaren een vereniging van eindexamensecretarissen, genaamd PLEXS. Niks spectaculairs, wel een belangrijke stap in de versterking van de keten waar direct betrokkenen bij toetsen en examens elkaar ontmoeten. Opmerkelijk is het wel: we kennen al zò lang centrale examens. Dat nu pas een ècht landelijk netwerk van deze sleutelfiguren […]

Cartridges en paperclips……..

Onlangs was ik nog bij wijlen V&D: drie dagen voor het definitieve einde van deze winkel, ooit mentaal eigendom van de gegoede middenstand en burgerij. Ik voelde me er altijd thuis en kocht er de laatste decennia te weinig. Destijds overwoog ik een loopbaan binnen dit concern: het was vertrouwd, degelijk en modern(!). Voor zegge […]