Perspectieven voor schoolbestuurders

als column gepubliceerd in ‘Van12tot18’

Mijn bestaan als schoolbestuurder #enRetraite kent hoofdzakelijk aangename kanten.

De druk van de agenda is er af en de vraagstukken rondom sluitende begrotingen en verantwoord taakbeleid worden door anderen van passende antwoorden voorzien. De scholen draaien vrolijk door en leerlingen in het VO zijn als vanouds: nieuwsgierig, wispelturig en met veel ‘dossiers’ doende. Puberteit en adolescentie vreten immers tijd en energie!

Een tijdje geleden was ik bij een presentatie van de hoofdlijnen uit het rapport #Onderwijs2032. Denktankvoorzitter Paul Schnabel verraste onderwijsinnovatieve vrienden én vijanden nauwelijks toen hij luchtigjes én fijntjes wees op de bittere noodzaak rap te komen tot curriculumverbetering. Zijn pleidooi om onderwijs inhoudelijk opnieuw interessant te maken vond bij mij en veel andere toehoorders meer dan gemiddelde weerklank. Ik bevond me blijkbaar in goed gezelschap, oftewel de tijd lijkt rijp voor vernieuwing. Voor schoolbestuurders van nu dunkt me een prachtige uitdaging: docentencorpora en schoolleiders ondersteunen in de doordenking van de mogelijke consequenties van #Onderwijs2032 voor hun school. ’School doen’ veronderstelt warme belangstelling voor de ontwikkeling van jonge mensen. De blijvende inspiratie voor leraren wordt natuurlijk voor ’n aanzienlijk deel óók ontleend aan interessante vakinhoud en daarbij behorende didactiek.
Ontwikkeling én vernieuwing faciliteren is de opdracht aan het bestuur. Motivatie van docenten is van bepalende invloed op schoolklimaat en leerresultaten van leerlingen. Oftewel: ’de docent maakt het verschil’. #Onderwijs2032 biedt een prima referentie voor doortastend en niet-vrijblijvend schoolbestuurlijk gedrag!

Meer gepersonaliseerd leren veronderstelt een rijke set aan mogelijkheden tot differentiatie. Het belang, maar tegelijkertijd ook de complexiteit van maatwerk is een gegeven. Decennia lang buigen we ons al over de vraag of en zo ja, hoe differentiatie naar tempo en niveau organiseerbaar te maken. Dat lukt over het algemeen nog niet echt goed. En toch is er geen ander perspectief dan doorgaan met het vinden van creatieve concepten opdat meer maatwerk mogelijk wordt. De tijd waarin we leven vraagt er om.
Primair en vervolgonderwijs zijn inmiddels in belangrijke mate georganiseerd vanuit individuele leerroutes van leerlingen en studenten. Het Voortgezet Onderwijs kan en mag hierbij niet achterblijven, al was het maar uit het oogpunt van zelfbehoud. Een krachtig argument bezien vanuit het publieke belang van funderend onderwijs. Anders gezegd: VO dat onvoldoende aansluit bij PO en vervolgonderwijs prijst zichzelf uit de markt. Kansen te over voor schoolbestuurders: stimuleren van schoolinitiatieven die met name gericht zijn op de organisatie van gepersonaliseerd leren is een uiterst actueel én concreet beleidsdoel.

ICT is niet meer weg te denken uit de klas. Generaties digifreaks bevolken inmiddels de scholen. Leerlingen kijken bedenkelijk als blijkt dat hun leraren over onvoldoende vaardigheden beschikken om aan het stuur te blijven op de digitale snelweg. Leraren kijken misprijzend naar schooldirecties zodra blijkt dat de ICT-infrastructuur niet op orde is. Besturen zoeken met gefronste wenkbrauwen naar slimme manieren om aanbestedingen van leermiddelen ‘ICT-bestendig’ te doen zijn. Het wemelt van initiatieven en doorbraakprojecten om nu toch eindelijk de grote sprong voorwaarts te maken. De snelweg ligt er, we zitten er allemaal op, en afslagen zijn niet beschikbaar. Besturen zijn aan zet. Zij vertegenwoordigen de vragende partij en kunnen de ‘eisen’ aan marktpartijen beïnvloeden, vaststellen en dus sturen. Het is hún ultieme verantwoordelijkheid om namens de stakeholders van de school doortastend zaken te doen. ICT biedt geen panacee voor onderwijsvernieuwing, maar biedt wel kansen om het eigenaarschap van leerprocessen bij leerlingen én docenten aanzienlijk te versterken. Een mooiere opdracht aan schoolbesturen is nauwelijks denkbaar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s